BELÂGATTA TALEBÎ İNŞÂ

Talebî inşâ, belâğatin üç ana ilminden biri olan meânînin önemli ve hacimli bir konusudur. Zira nevileri olan emir, nehiy, istifhâm, temennî ve nidâ üslupları Arapça edebî metinlerde hem hakîkî hem de mecâzî anlamları ile yoğun olarak kullanılagelmiştir. Ayrıca bir üst kategorisi olan inşâ ile mukâbili haber’den oluşan tasnîf -hemen hemen bütün dünya dillerini kapsayıcı evrensel bir kategori özelliği taşıması sebebiyle- yalnızca dilbilim ve belâğat değil, felsefe gibi birçok insan bilimi açısından da önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Kategoriler: Etiketler: