Türkiye’de Küreselleşme Ekonomi ve Din

Küreselleşme, yediden yetmişe, eğitimli-eğitimsiz hemen hemen her kesimden insanın farkında olduğu, neredeyse moda olma düzeyine erişmiş, popüler, sihirli bir sözcüktür. Kimileri yerel veya evrensel sorunların kaynağı olarak küreselleşmeyi görürken, kimileri de bu sorunların çözümü olarak görmektedir. Ama küresel farkındalığı yaşayan herkesin üzerinde ittifak ettiği bir nokta var ki, o da, küreselleşmenin engellenemez, geri dönüşü olmayan, herkesi aynı ölçüde etkileyen bir süreç, kendi mecrasında akan bir nehir olduğudur. Herkes küreselleşmekte ve küreselleşme, küreselleşen herkes için üç aşağı beş yukarı aynı anlama gelmektedir.