ZƏFƏR SƏDASI

Toplu əsasən vətənpərvərlik mövzusuna həsr edilmiş əsərlərdən ibarətdir. Bu əsərlərdə Vətən nisgili, torpaq itkisi, yurd həsrəti, zorla sürükləndiyimiz Vətən müharibənin törətdiyi bəlalar və nəhayət qələbə müjdəli şeirlərdə, qalib əsgərlərimiz və ölməz şəhidlərimiz, onların misilsiz qəhrəmanlıqları tərənnüm olunub.

ZƏFƏR SƏDASI

  • ZƏRƏNGİZ DƏMİRÇİ QAYALI
  • ISBN: 978-625-7687-76-8