ZAMAN İÇİNDE KIRIKKALE (SOSYO ve KÜLTÜREL TARİH)

1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu vatan tutulmaya başlamıştır. 1073 yılında Ankara’nın fethedilmesi ile birlikte Kırıkkale İl bölgesinin de anılan tarihte Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladığı söylenebilir. Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden biri Emir Danişmend oğlu Gümüştekin Ahmed Gazi tarafından kurulan Danişmendliler beyliğidir. Ahmed Gazi Kızılırmak havzası ve Yeşilırmak havzasının fethini tamamlayarak, Sivas, Amasya, Niksar, Tokat, Çorum, Kayseri, Elbistan ve Malatya yörelerinde hakimiyet kurmayı başarmıştır. Onun ölümünden sonra yerine geçen Melik Emir Gazi 1127’de Ankara’yı ele geçirerek Malatya’dan Batı Anadolu’ya kadar olan bölgede tam bir hakimiyet kurmayı başarmıştır. Bu tarihten itibaren Ankara’ya yakınlığı dolayısıyla Kırıkkale İl bölgesinde de Türk yerleşim alanlarının kurulduğu söylenebilir. XIII. Yüzyıl ortalarında Moğol baskısı sonucunda Doğu Anadolu Bölgesi’nden Batı Anadolu ve Orta Anadolu’ya olan göçlerden Kırıkkale İl bölgesi de etkilenmiştir. Özellikle XV ve XVI. yüzyıllarda bölge ile alakalı olarak birtakım aşiretlerin Kırıkkale havalisine geldikleri ve konar-göçer hayat tarzlarını bir müddet bu bölgede devam ettirdikleri görülmektedir.