TARIMSAL PERSPEKTİF – 2

Tarım; bitkisel üretim, hayvan yetiştirme ve toprağı işleme sanatı ve işidir. Sağlıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı gıda üretimi, dünyanın kalkınma hedeflerine ulaşması için kritik öneme sahiptir. 2050 yılına kadar insan nüfusunun 9.7 milyar olması tahmin edilmektedir. Tarımsal üretiminin verimliliği ve dayanıklılığı iyileştirilmedikçe, insanlık küresel bir gıda açığıyla karşı karşıya kalacaktır. Önümüzdeki on yıllarda, uluslararası gıda üretimine yönelik zorluklar, insanlık tarihinde hiçbir zaman olmadığı kadar ortaya çıkacak ve artan insan nüfusunu besleyebilmek için, gıda üretiminde önemli bir artış kaçınılmaz olacaktır. Gıda üretimini çeşitlendirmek için ürün verimini, kalitesini ve üretim istikrarını artırmaya, iklim değişkenliğine karşı direncini arttırmaya acil bir ihtiyaç var. Son yıllarda tarımsal uygulamalardaki gelişmeler, sulama, gübre ve kimyasal ilacı kullanımı, teknolojinin tarıma entegre olması gıda üretimini artış göstermiştir. Bu üretim artışın devam etmesi için yenilikçi tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi gelecekte büyük önem arz edecektir.

TARIMSAL PERSPEKTİF – 2

ISBN: 978-625-6380-04-2