ZİRAATİN FARKLI ALANLARDAKİ UZANIMLARI

Ziraat, mahsul bitkileri ve evcil hayvanlardan gıda ve diğer ürünler sağlayarak küresel insan nüfusunun sürdürülmesini sağlayan bir alandır. Bitki ve hayvan yetiştirme, bunun karşılığında bitkisel ve hayvansal ürünler elde etme, ürün elde etmede uygulanan sulama, gübreleme, bakım ve ilaçlama-koruma-tedavi programları yönetme, tarlada üretim, bahçecilik, fidan/ağaç yetiştiriciliği, peyzaj düzenleme çalışmalarının bitkisel tasarım ve uygulama safhaları, her bitkisel üretim çalışmasında ana materyal olarak kabul edilen toprak ve bununla beraber toprak işleme ve sürdürülebilirliğine dair tüm faktörler, hayvancılık, hayvan yetiştirme, hayvansal temel gıda sağlamak için yetiştirilen çiftlik hayvanlarının yetiştiriciliği ve onlardan verim elde etmede kullanılan yetiştirme ve besleme tekniklerine dair her şey ZİRAAT alanından/temel biliminden geçer.