1536 (Hicrî 943) Tarihli AYINTÂB TAHRİR DEFTERİ

“Tahrir kelime olarak yazma, kaydetme, deftere geçirme manasındadır. Osmanlı mali teşkilatında ise vergilerin ve bu vergileri vermekle mükellef olan kimselerin tespiti için farklı bölge veya şehirlerde yapılan sayımların yazıldığı defterler için kullanılan bir tabirdir. Herhangi bir bölge Osmanlı hâkimiyetine alındıktan sonra yapılan işlerin başında o bölgenin sayımının (tahrir) gelmektedir. Tahriri yapılan bölgede bulunan şehir veya köylerin yetişkin erkek nüfusu tek tek kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca, her türlü ticari emtia, bunlardan alınacak vergi miktarları, köy ve mezralarda istihsal edilen zirai ürünler, yetiştirilen hayvan çeşitleri ile bunlardan alınacak vergi tutarları ayrıntılı bir şekilde tespit edilip kaydedilmekte ve tahrir defterleri bu şekilde hazırlanmış oluyordu. Tahrir defterlerinde yer alan bu ayrıntılı veriler doğrultusunda ilgili bölgenin idarî yapısı belirlenerek bölgenin idaresi bu çerçevede sağlanmaktaydı. Antep’le ilgili 7 adet tahrir defteri mevcuttur. Bunlardan 5’i Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda, 2’si de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi’ndedir.”

 

1536 (Hicrî 943) Tarihli AYINTÂB TAHRİR DEFTERİ

  • EDİTÖR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDİNÇ GÜLCÜ
  • HAZIRLAYANLAR:
  • PROF. DR. AHMET GÜNDÜZ
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÇELİKDEMİR
  • ISBN: 978-625-7139-94-6
detayliarama