TÜRKİYE’DE KSS İLETİŞİMİ: BORSA ENDEKSLERİNDE YER ALAN ŞİRKET RAPORLARININ İNCELENMESİ

Sanayi devrimi ile birlikte iş dünyasında başlayan değişim, günümüzde işletmelere de tıpkı bir vatandaş gibi görev vesorumluluklar yükleyerek zaman içinde “kurumsal vatandaşlık” kavramının ortaya çıktığı bir süreci başlatmıştır. Şüphesiz ki söz konusu değişimin yaşanmasında başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kurumların çabaları ile tanımlanan ve yaygınlaştırılan kalkınma ve sürdürülebilirlik kavramlarının da etkisi oldukça önemlidir. Önceleri devletler bazında ele alınan bu kavramlar, daha sonra birbirlerini tamamlayan tek bir kavram yani “sürdürülebilir kalkınma” olarak karşımıza çıkmış ve sadece devletleri değil aynı zamanda şirketleri de ilgilendiren bir konuma gelmiştir. Çünkü küreselleşme ile birlikte dünyanın kaderini belirleme noktasında artık şirketler de en az devletler kadar önemli aktörlerolarak kabul edilmektedirler. Bu noktada şirketlerin kurumsal vatandaş kimliklerinin gerekliliklerini gerçekleştirebilmeleri, sorumlu tutum ve davranışları ile doğru orantılıdır. KSS ise, şirketlerin hem dünya hem de kendileri ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayan bir etkili bir yöntemdir.