1812 ANAYURT SAVAŞI VE 19.YÜZYIL RUS EDEBİYATINDA DEKABRİSTLER

19.yüzyılın ilk çeyreğinde Rusya İmparatorluğu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi açıdan büyük ölçüde önem taşıyan olayların yaşandığı oldukça karmaşık bir dönem geçirir. Bu döneme damgasını vuran en önemli iki olay, 1812 Anayurt Savaşı ve 14 Aralık 1825 Dekabrist Ayaklanması’dır. Ülkeye anayasal düzen getirme, serfliği ortadan kaldırma ve Rusya’yı ekonomik ve sosyal açıdan yüksek seviyelere getirme amacı ile ayaklanma çıkarmayı tasarlayan ve hedefleri doğrultusunda gizli örgütler kuran Dekabristlerin önemli bir bölümünü şair ve yazarlar oluşturur. 1812 Anayurt Savaşı neticesinde Avrupa’da bulunup, oradaki aydınlanma hareketini yakından gözlemleme şansı bulan Dekabrist şair ve yazarlar, özgürlük ve vatanseverlik duygularıyla yoğun olan ideolojilerini eserleri aracılığıyla yansıtırlar. Ayaklanmanın Aralık ayında yapılması nedeniyle Rusçada Aralıkçı anlamına gelen Dekabrist sözcüğü ile nitelendirilen bu gruba mensup şair ve yazarlar, ayaklanma öncesi ve sonrasındaki süreçte, siyasi ve toplumsal görüşlerini geniş kitlelere yayma amacı doğrultusunda, edebiyatı propaganda aracı olarak görürler. Dekabristlerin geliştirdiği, Rusya’nın tarihi ve sosyal koşullarından beslenen bu edebiyat programının faaliyet gösterdiği zaman dilimini tam bir tarih aralığında veremesek de, genel olarak 1815-1845 yılları arasında etkin olduğunu söyleyebiliriz.