1933 ÜNİVERSİTE REFORMU SÜRECİNDE ANKARA’DA GÖREVLİ ALMAN UZMANLAR VE YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR

Cumhuriyetin ilanı sonrasında Darülfünun’un istenilen çalışmaları yerine getirememesi nedeniyle 1933 yılında Atatürk tarafından Darülfünun kapatılmış, Darülfünun’un yerine İstanbul Üniversitesi kurularak üniversite reformu gerçekleştirilmiştir.