FİNANSAL HİLELERİN YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE TESPİT EDİLMESİ

Hileli davranışlar her sektörde ve branşta farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. İşletme alanyazınında, hileli davranışların; yolsuzluk, varlıkların kötüye kullanımı ve finansal tablo hileleri şeklinde kabul gören üç farklı davranışla sergilendiği kabul edilir. Üç davranış şeklinde görece diğerlerinden az olsa da işletmelere en büyük zararı finansal tablo hileleri vermektedir. Bu sebepten ötürü finansal tablo hilelerinin tespiti ve önlenmesi finansal bilgi kullanıcıları açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer hileli işlemlere nazaran daha profesyonelce yapılan finansal tablo hilelerinin tespiti ve önlenmesi geleneksel denetim yöntemleri ile başarılı olamadığı kanaatini güçlendirdiği için teknolojik imkânların da kullanılmasıyla geliştirilen yeni denetim uygulamaları ile daha başarılı modeller oluşturulabilmektedir. Bu tez çalışmasında; 2012-2019 yılları arasında Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren Yakın İzleme Pazar’ı, Yıldız Pazar ve Ana Pazar gruplarında yer alan işletmelerin finansal verilerinden hareketle finansal tablo hilelerinin tespitini tahmin edecek bir model geliştirilmiştir. Yapılan bu araştırma, teorik ve uygulama dâhil toplam altı bölümden oluşmaktadır.