219 NOLU MÜHİMME DEFTERİNİN TRANSKİPSİYON VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tarih araştırmalarının güvenilirliği sunulan bilgilerin birinci elden kaynak teşkil eden arşiv belgelerine dayanması ile mümkündür. Bu amaçla son dönemlerde belgeye ulaşım imkânı sağlayacak araştırmaların giderek arttığı görülmektedir. Ancak hem Türkiye hem de birçok devlet için önem arz eden Osmanlı Arşivlerindeki belgelerin çoğunun henüz tasnif edilmemiş ve dijital ortama atılmamış olması bu alanda daha çok çalışılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.