A’DAN Z’YE İLETİŞİM -5

Dijitalleşme her alanda bir dönüşüm yaratmıştır. Medya da bu alanların başında gelmektedir ve günümüz toplumunda önemli bir rol oynamaktadır. Geleneksel medyanın aksine analog değil dijital verileri internet veya bilgisayar ağları üzerinden ileten dijital medya; interaktif televizyonlar, online gazeteler, video oyunları, web içerikleri, wikiler vb. olmak üzere farklı biçimlerde karşımıza çıkabilmekte ve insanları daha önce mümkün olmayan şekillerde birbirine bağlamaktadır. Araştırmacıların kültürel küreselleşme dediği şey de tam olarak budur: bilgi, duygu ve düşüncelerin; imge, sembol ve anlamların; değerlerin ve yargıların; ve daha da fazlasının dünyada serbestçe dolaşımıdır. Bu dolaşımın aracı ise yeni medya olarak da adlandırılan dijital medyadır.