SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 4

Bilimsel araştırmalarda temel amaç gerçeği keşfetmektir. Ancak gerçeğin her oluş ve işleyişte birbirinden farklı görünümleri mevcuttur. Gerçeği bütün yönleriyle görmek, sadece görüngü düzeyini temsil etmez. Aynı zamanda görünenin ardındaki ilişkiler setini de açığa çıkarmakla meşguldür. Toplumsal yapı ve unsurlarının oluş ve işleyişi hakkında, doğal bir laboratuvar ortamından çekilen ham bilginin işlendiği alanı temsil eden sosyal bilimlerde son yıllarda çok disiplinli çalışmalar önem kazanmıştır. Çok disiplinli çalışmalar, gerçeğin farklı veçhelerini farklı perspektifler ve farklı görme biçimleri ile analiz etmeyi mümkün kılar. Birbirinden farklı araçları kullanarak aynı olgu, olay, işleyişi, deşifre etmek, bilginin çoğaltılması yanında derinleşmesini de mümkün kılacak ve yeni arayışlara kapı açacaktır.