SEÇİLİ RİSK VE BELİRSİZLİK ENDEKSLERİ İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE BORSALARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: EKONOMETRİK BİR UYGULAMA

Bugün dünyada en çok kutsanan ve korkulan kavramlardan olan risk ve belirsizlik, çoğu ekonomist tarafından büyük bir gayretle ölçülmeye, tahmin edilmeye ve hatta garanti edilmeye çalışılmaktadır. Böylece, risk ve belirsizliğin yüksek olduğu gelişmekte olan piyasalarda yatırımcılara daha az riskli ve belirsiz ortam sağlayarak yüksek getiri imkanları sağlanacaktır.