A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI -7

İletişim, iletilmek istenen bilgilerin gönderici ve alıcı arasında anlaşılabilecek bir ortamda aktarılması ve geri bildirim sağlanmasını içeren bir dizi süreci kapsamaktadır. Bu süreç içinde iletişim araçları, iletişim türleri, iletişimin işlevleri ve iletişimin etkileşim içinde olduğu alanlar araştırma konuları içinde yer alamaktadır. Küreselleşen ve her gün yenilenen dünya düzeni içinde iletişimin ve iletişim çalışmalarının gelişmeler üzerinde rolü yadsınamaz. Bu noktadan hareketle akademik araştırmaların disiplinler arası ekseninde bulunan “İletişim Çalışmaları” literatürüne yenilerinin, her gün gelişen teknolojiler ve yeni kullanıma sunulan uygulamaların da büyüyen rolüyle eklendiği görülmektedir.