SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-7

Sosyal bilimler (Toplum bilimleri);insanı konu alan her şey ile ilişkisini araştıran, olayları incelerken merkeze insanı ve toplumu koyan akademik disiplinler bütünü olarak tanımlanabilir. İnsanın geçmişini araştıran tarih, insan-çevrenin ilişkisini araştıran coğrafya, insan topluluğunu araştıran sosyoloji vb. bilim dalları sosyal bilimler olarak isimlendirilir. Öte yandan sosyal bilimlere sözel bilimler de denilmektedir. Sosyal bilimlerin araştırma ve incelemelerinde nitel ve nicel bilimsel yöntemler kullanmaktadır. 19. yüzyılda, “toplumun özgün bilimi” ifadesi “sosyoloji” yi ifade etmek için kullanılmıştır. Ancak günümüzde sosyal bilimler kapsamına iktisat, işletme, hukuk, siyaset bilimi, psikoloji, antropoloji, arkeoloji, beşerî coğrafya, dil bilimi, müzik, hemşirelik vb. birçok akademik bilim dalları da girmektedir.