AİLEYE İLİŞİIN GÜNCEL DEĞERLENDİRMELER-3

Pek çok bilim dalının ortak çalışma konusu olan aile ,bireyin ve toplumun ihtiyaçları göre form açısından farklılık göstermekle birlikte, işlevleri açısından benzer ögelere sahiptir. Bu nedenle aile merkezli çalışmalar güncel olmaya devam etmekte, bireye ait kısa ve uzun vadeli çok sayıda çalışmanın bir bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Aileye İlişkin güncel değerlendirmeler-3 başlıklı bu kitabımızda da önceki kitaplarda olduğu gibi aile temelli çalışmalara yer verilmiştir. Kitabımız yedi bölümden oluşmaktadır.