İÇ KONTROL VE KURUM KÜLTÜRÜ

Muhasebe, tüm işletme fonksiyonlarının işler olması halinde nitelikli finansal bilgi üretme amacına ulaşabilecektir. Finansal bilginin etkin şekilde üretilebilmesi, etkin ve verimli iç kontrol ile mümkün olur. İç kontrol, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, finansal raporlamanın güvenilirliği, mevzuata uygunluk amaçlarının yerine getirilmesi için makul derecede güvence sunan, personel, bilgi sistemi ve tüm yöneticiler tarafından desteklenen ve uygulanan bir süreç ve yapıyı ifade eder. İç kontrolünetkinliği, amaçlara hizmet eden makul güvence derecesini artıracaktır. Etkin bir iç kontrol, aslen ülkemizdeki kamu kurumları için geçerli yasalar tarafından desteklenmekle beraber, özel kurumlar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için de yüksek önem arz etmektedir. Bu nedenle işletme sistemiyle ilgili yasa ve yönetmelikler de iç kontrolü büyük ölçüde kapsar şekilde hazırlanmalıdır.