AKADEMİSYENLERİN İŞ VE YAŞAM DOYUMUNDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM DOYUMUNUN ROLÜ

Toplumun nitelikli insan gücünü yetiştirme görevini üstlenen üniver- sitelerin başarısı ve yaşamını sürdürmesi, akademik personeline bağlı- dır. Birer hizmet örgütü olarak üniversitelerde işlerin ve süreçlerin tümü, iletişim üzerinden gerçekleşmektedir. İletişimi ve örgütte işlerin nasıl yapılacağını biçimlendiren en büyük faktör ise örgüt kültürüdür. Bu bağlamda çalışmanın öncelikli amacı örgütsel iletişim doyumunun örgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki aracı rolünü tespit etmektir.