ANALAR, BACILAR, ABLALAR: Kayseri’de Hamur İşleri ve Ev Yemekleri İşletmeciliği Yapan Kadın Girişimciler

Fiziksel, sosyal ya da ekonomik görece yoksunluklarına binaen dezavantajlı gruplar olarak tarif edilen yaşlı, kadın, engelli ve göçmen vb. bireylerin iş hayatına katılımları ve istihdamları günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından birisidir. İş hayatına katılım, ekonomik bir etkinlik olmanın ötesinde, bireylerin sosyalleşmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine, yeni bilgi ve etkileşim ağları içinde güçlenmelerine, üreterek özgüven kazanmalarına, sosyal norm ve değerlere uyum sağlamlarına, toplumsal yapıyla bütünleşmelerine olanak tanıyan temel insani bir ihtiyaç ve alışkanlıktır. İş hayatına katılım ve istihdamın önündeki en büyük engel olarak ise genellikle gelenek ve geleneğin kadınlar örneğindeki bazı toplumsal kategorilere dair yarattığı dezavantajlar gösterilmektedir. Bununla birlikte, elinizdeki bu çalışmada da ortaya konulacağı üzere, kadınlar, geleneğin toplumsal cinsiyet merkezli değerlerini, toplumsal örgütlenme biçimini, feminen etkileşim ve dayanışma ağlarını uyum sağlama ilkesine dayalı geleneksel ve feminen habituslarından aldıkları güçle ustaca bir araya getirmekte ve birer girişimci haline gelmektedirler.