Akkirmâni’nin İklilü’t-Terâcimin’de Felsefî Kavramlar

Kültürel mirasımızın ve düşünce hayatımızın önemli bir kısmını oluşturan Osmanlı Devleti asırlar boyunca bir dünya devleti olarak ilim ve medeniyete öncülük etmiştir. Bir milletin yok olmaması ve kültürel kimliğini koruyup devam ettirmesi düşünce tarihini iyi bilmesine ve onu yeni nesillere aktarmasına bağlıdır.