CERRAH GÖZÜNDEN TİROİDEKTOMİ KOMPLİKASYONLARI

Tiroid bezi ile ilgili ilk bilgiler , milattan önce(M.Ö.) 4000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Tiroid bezine ilk cerrahi müdahale, milattan sonra(M.S.)500’lü yıllarda gerçekleştirilmiştir, ilk tiroid ameliyatı ise 1171 yılında yapılmıştır. 1850 yılına kadar tiroid cerrahisindeki yüksek mortalite oranı sebebi ile tiroid cerrahisi fazla popülarite kazanamamıştır. Ancak Theodore Billroth ve Emil Theodore Kocher tarafından yapılan başarılı tiroidektomiler ile mortalite oranları düşürülmüş ve bu tarihten itibaren tiroid cerrahisi popüler hale gelmiştir.

Kategoriler: Etiketler: