AKTİVİST TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Pazarlama disiplini içerisinde önemli bir yer tutan tüketici hareketleri ve bununla ilişkili olan kavramlar her zaman önemli bir yere sahip olmakla birlikte, gerçekleştirilen çalışmaların sayısı yeterli seviyede değildir. Bu çalışma ile hem literatüre bir katkı sağlanması hem de konu ile ilgilenen araştırmacılara yardımcı bir kaynak meydana getirilmesi amaçlanmıştır.