KOBİ’LERDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Kurumsal Risk Yönetimi, son 20 yılda yaşanan finansal şoklar neticesinde, mevcut risk yönetim anlayışlarının başarısız olması neticesinde doğan, entegre bir risk yönetim anlayışıdır. İşletmelerin tüm çalışanlarının ve departmanlarının risk sorumluluğunun olduğu, düzenli değil sürekli risklerin yönetilmesini savunan bu yeni anlayış, firmalara risklerin sadece tehdit olarak algılanmayıp fırsat olarak kullanılması gerektiğini savunan bir yaklaşımdır. Bu yeni yaklaşım, kurumsal yönetim ilkeleriyle de bir bütünleşme sağlamış ve kısa sürede birçok büyük şirketin benimsediği bir yönetim yaklaşımı haline gelmiştir. Bu çalışmada1 Kurumsal Risk Yönetimi’nin temel çerçevesi açıklanmaya çalışılmış ve KOBİ’ler için gerekliliği sorgulanmıştır.