SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE EKİP HİZMETİ BİTLİS İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

Ekip çalışması ve iş birliğine dayalı sağlık hizmetleri çağdaş tıbbın beklentileri arasındadır. Günümüzde iş birliğine dayalı sağlık hizmetleri yaklaşımı hasta merkezli ve bütüncüldür. Hasta merkezli bakım ve tedavi hizmetlerinde, sağlık meslek üyelerinin bilgiye, iletişime, etkileşime ve iş birliğine dayalı hizmetlerini yürütmesi beklenir. Böylece mesleki bakım ve tedavi hataları daha aza indirgenmiş olur. Aksi durumda tıbbi hatalara bağlı hastalanmalar, yararlanmalar ve ölümler artabilmektedir.