HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Yüksek yatırım gerektiren, uzmanlaşmanın yoğun olduğu ve geniş bir hizmet alanına sahip olan hastaneler son yıllarda asıl yeteneklerine odaklanmaya başlamışlardır. Hastaneler, ihtiyaç duydukları bir takım hizmetleri profesyonel hizmet veren işletmelerden dış kaynak kullanımı yöntemiyle temin etmektedirler. Bu hastaneler arasında yer alan kamu hastaneleri de daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunarak, diğer hastanelere karşı avantaj sağlamak, giderlerini azaltıp, karlılıklarını artırmak, ülke sağlık politikasını destekleyici çalışmalar yapmak için dış kaynak kullanımına yönelmişlerdir.