İSTANBUL YAHUDİLERİNİN KİMLİK TANIMLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Bu çalışma 500 yıldır Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminde beraber yaşadığımız Yahudi cemaatini araştırmayı hedeflemektedir. İstanbulda yaşayan Yahudi cemaatinin orijin, aile, meslek, din, yaş grubu, sosyal hayat konusunda nasıl tutumlara sahip olduğu, Yahudi cemaatine mensup bireylerin kendilerini tarifi ile oluşturulmuştur.

Kategoriler: Etiketler: