KIRGIZLAR’IN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATI

Kırgızlar, Orta Asya’nın kuzeyinde Yukarı Yenisey nehri dolaylarında, bugünkü Rusya Federasyonu’nun Sibirya Bölümü’nün kuzeyinde yaşamakta olan bir Türk kavmidir. Kırgızlardan tarihte ilk defa M.Ö. III. yüzyılda bahsedilmektedir. Öncelikle balıkçılık ve avcılıkla hayatlarını sürdüren Kırgızlar, sonraki dönemlerde hayvancılık, tarım, ticaret ve maden işçiliği ile de uğraşmışlardır. Kırgızlar son derece savaşçı bir karaktere sahiptirler ve komşu kavimlerle sürekli bir mücadele halindedirler.