ARI VE ARICILIK

Günümüzde, güvenli ve güçlü bir gıda olan arı ürünlerine yönelik yüksek talep, bal arılarının tozlaşmayı sağlaması ile birlikte bitkisel ürünlerin verim ve kalite artışına neden olması gibi sebeplerden dolayı arıcılıkla ilgili üretim ve bilimsel çalışmalarda muazzam artışlar olmuştur. Fakat tüm bunlara rağmen, arıcılığın geleceğini tehdit eden ve üretimini kısıtlayan çok farklı problemlerle karşı karşıya kalınmıştır. Bu problemlerden bazıları, yeni hastalıklar, hızla yaygınlaşan pestisit kullanımı, iklim değişikliği ve doğal ortamların hızlı bir şekilde kirlenmesidir. Tüm dünyaya yayılmış olan arı hastalık ve zararlılarına ek olarak, antibiyotikler ve diğer kirleticilerden arındırılmış gıdalar üretmek oldukça zor ve zaruridir. Bu da arıcılara, oldukça zor bir görev atfetmektedir.

ARI VE ARICILIK

ISBN: 978-625-6955-45-5