TÜRK VERGİ MEVZUATINDA GAYRİMENKULLER

Gayrimenkul kavramı taşınması mümkün olmayan ev, arsa, arazi gibi mülklere kullanılan bir kavramdır. Gayrimenkuller devletin en önemli finansman kaynağı olan vergi gelirlerinin elde edilmesinde önemli roller üstlenmektedir. Çalışmada gayrimenkul kavramı Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Kat Mülkiyet Kanunu, İmar Kanunu, Belediye Kanunu, Vergisi Usul Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu üzerinden incelenmiştir. Gayrimenkul kavramının ne olduğu, her bir kanun içerisinde yer alan gay- rimenkul tanımları ile değerlendirilmiştir.

 

ISBN: 978-625-6955-98-1