ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA OSMANLI’DA KADIN

Tarih biliminin konusu savaşlar ve siyasi olaylar olarak kabul edilmektedir. Erkek egemen tarih yazımı da bu kabulün en önemli kanıtı sayılabilir. Bu yazım türünde genel olarak savaşların konu edindiği tarihi metinler hükümdarların kahramanlıkları ana teması üzerine kurgulanmıştır. Oysaki tarihin konusu tek başına siyasi olaylar olmadığı gibi kahramanları da sadece hükümdarlar değildir. Siyasi tarihin yanında sosyal tarih de yaşanmış olayların anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Tarihteki “ötekiler” konumunda bulunan kadınların yaşadıkları dönem zarfında siyasi, sosyal ve ekonomik hayattaki rolleri sosyal tarihin kapsamına girmektedir. Tarihte hükümdar,savaşçı gibi statülerde de bulunan kadınların Osmanlı Devleti’ndeki konumları ise tartışmalı olmuştur. Münazaalı bir alan olan bu konunun söylenceler ya da rivayetlerden ziyade birincil belgeler ışığında incelenmesi ise önemlidir. Osmanlı Devleti’nde kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik konumları hakkında birincil kaynakların vereceği bilgiler önem arz etmektedir. Türk tarihinde yeri ve önemi tartışılmaz olan kadının Osmanlı Devleti’nde de aktif bir konumda bulunduğu dikkat çekici bir olgudur. Bu çalışma ile Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi fonlarında mahfuz bulunan binlerce belge arasından seçki yapılmaya çalışılmıştır. Kadınların idare ile olan ilişkilerinden çalışma hayatları ve sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetleri hakkında okuyucuya fikir verilmesi ayrıca amaçlanmıştır. Literatürdeki kadın konulu çalışmaların sayısının artırılması düşüncesinden hareketle birincil kaynaklardan faydalanarak hazırlanan bu eserin okuyucusuna faydalı olması dileğiyle.