DİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET Lise Gençliği Üzerine Bir Araştırma

İnsan hayatında belirlenebilecek önemli kategorilerden biri “kadın” ya da “erkek” olarak ifade edilmesidir ki bu bireysel ve toplumsal hayatın temel karakteristik vasıflarından ve dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Kadın veya erkek olarak cinsiyete dayalı bir kimliği üzerinde taşıyan bireyin, bahsettiğimiz toplumsal beklentilere kayıtsız kalması söz konusu değildir. “Toplumsal cinsiyet” şeklinde kavramlaştırılan bu olgu, bireye yönelik toplumsal anlamaları, değerleri, rolleri biçimlendiren, özellikleri ve beklentileri ihtiva eden önemli bir sosyal kategoridir. Din, insanların yaşam biçimlerinin şekillenmesinde, sosyal, kültürel, ekonomik vs. alanların düzenlenmesinde önemli bir unsur olmaktadır. Dinin ilişkide olduğu temel kavramlardan biri de toplumsal cinsiyettir. Eskiden beri dinin toplumsal cinsiyet rollerinin oluşmasında, benimsenmesinde ve pekişmesinde önemli bir faktör olduğu iddia edilen bir şeydir. İşte bu araştırmada gençlerin din algısı ile toplumsal cinsiyet algısı ayrı ayrı incelendikten sonra bu ikisi arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmaktadır.