ATAMA PROBLEMLERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU HEKİM ATAMA UYGULAMASI

Ülkemizin sosyal, coğrafi ve demografik yapısından dolayı, bölgelerimiz ve illerimiz arasında kamuda veya özel sektörde çalışanlara göre tercih edilebilirlik açısından birçok farklılıklar vardır. Buna pek çok neden gösterilebilir. Bu nedenlerden bazıları; güvenlik, sosyal ve kültürel imkanlar, eğitim olanakları, iklim şartları, ulaşım imkanları, merkezi yerlere uzaklığı, çalışma koşulları vb. gibi sıralanabilir. Bir ildeki ilçeler veya il merkezindeki kurumlar arasında dahi tercih edilebilirlik açısından farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Bu farklılıklardan dolayı, kamuda istihdam edilen personel, bazı bölge ve illeri daha az tercih etmekte ya da hiç tercih etmemekte, bazı bölge ve illerde ise aşırı talepten dolayı bir yığılma söz konusu olabilmektedir.