ATATÜRK DÖNEMİ CUMHURİYET HÜKÜMETLERİNİN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU POLİTİKALARI (ASKERİ, İKTİSADİ, İDARİ VE ADLİ)

Türkler tarihin genel akışı içinde, Orta Asya’dan Anadolu’ya geçip, Ortadoğu ve Anadolu’nun tarihini değiştirmiştir. Bu süreç içinde, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Orta Asya’yı Anadolu’ya, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlayan zincirin halkaları olmuştur. Ancak aileler cins ve ecdat ile anılırlar, geçmişi ile kaim olurlar. Devletler de tarihi ile yaşar ve ancak onunla beka bulurlar. İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önce altı asırlık ömür süren Osmanlı Devleti şanlı bir geçmişin en büyük durak noktalarından birisini oluşturur. Ancak bu devletin mevcudiyeti de uzun bir yaşamdan sonra sona erse de ölüm döşeğinde yeni kurulacak Türk devletinin siyasi, askeri, ekonomik, sosyal konularına tesir edecek görüş ve kadrolarını yetiştirmiştir.