KOBİLERDE KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal yönetim, dünya ekonomilerinin temel taşları olan KOBİ’lerin sağlam ve güçlü bir yapıya kavuşturacak düzenlemelerin başlangıç noktasıdır. Günümüz KOBİ’lerinin yarının büyük işletmeleri olarak ekonomik hayatta var olacağı varsayımından hareketle, büyük işletmeler için zorunlu olan ilkelerin KOBİ’ler içinde vazgeçilmez olacağı unutulmamalıdır. Çalışmada, KOBİ’lerde kurumsal yönetim ve kurumsal yönetimin KOBİ’ler için önemi üzerinde durulmuştur.