AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇEVRE-SAĞLIK KONULU BÜTÜNLEŞİK KAMU POLİTİKASI YAKLAŞIMI VE İLGİLİ KURUMLARI

Medeniyetlerin kurulduğu antik dönemlerden günümüze, çevre-sağlık standardını yakalama gerekleri ve kaliteli yaşam sürme; yerel ve ulusal düzeyde doğru politikanın önemli bir parçası olmuştur. Küresel sağlık ve çevre yazınında; sağlık hakkı ve çevre sağlığı gibi kavramlarla yakın bağı olan çevre sağlığı kavramı, günümüzde Avrupa Birliğinde (AB) de önemli bir strateji alanı haline gelmiştir. 1986 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) girişimi ile kent sağlığında yeni bir döneme girilmiş ve Herkes için Sağlık sloganı bu siyasal alanda anılmaya başlanmıştır. Bu proje ile birlikte, çevre sağlığı yazını da önemli ölçüde etkilenmiş ve AB’ye DSÖ Stratejileri ile gelen ve kendi kavramsal çerçevesi olan bütünleşik özelliği ile yeni bir siyasal uygulama alanı doğmuştur. 2004-2010 AB Çevre-Sağlık Eylem Planı (EHAP) ; bunun ilk örneklerinden biridir.