AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitim, insanları istendik amaçlara göre yetiştirme süreci olup bu sürecin en önemli bölümünü doğal olarak okullar oluşturur. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çocuklarda trafik bilincinin küçük yaşta oluşturulması için ilköğretim seviyesinde ve hatta okul öncesi dönemde ulusal eğitim programlarında dersler konulmuş ve zorunlu olarak trafik güvenliği eğitimi verilmektedir. Ayrıca çoğu ülkede, çocukların trafik eğitimine aileler de dâhil edilmiş olup, trafikten sorumlu kurumlar, okullar ve aileler çocuklarda trafik bilinci oluşturmaya yönelik ortak çalışmalar yapmaktadırlar.