AVTANDİL İSRAFİLOVUN 26 RƏQS HAVALARI

Azərbaycan xalqı dünyada tanınmış istedadlı sənət adamları ilə daima qürur duymuşlar. Çünki İstedadlı şəxslərimiz qədim “Odlar Diyarı” adlı Azərbaycanımızı sənət aləminə bəxş etdikləri öz möhtəşəm əsərləri ilə dünya miqyasında tanıtmışlar. Bu baxımdan da müqəddəs Vətənimiz Azərbaycanı “Qabiliyyətlər Ölkəsi” və ya “İstedadlar Məkanı” təbiri kimi də adlandıra bilərik. Belə istedadlı Vətənoğlullarından biri də 80 yaşını haqlamış “Şöhrət” ordenli, Azərbaycanın Xalq Artisti görkəmli qarmon ifaçısı Aftandil Bəy İsrafilovdur ki, bu mübarək ismi daima fəxarətlə zikr etmək lazımdır. Bəy sözü Avtandil İsrafilova çox yaraşır. Çünki qarmon adlı nökərin 70 ildir Azərbaycan mədəniyyətində ağası, bəyi, şahı, sultanı kimi bu musiqi ilə yoğrulmuş dilli alətini profesyonal bacarığı, zəngin təcrübəsi ilə idarə edərək, sənət kəhkəşanında böyük nailiyyətlərə, fitri istedadı, bacarığı və fanatik çalışması ilə gəlib çatmağa müvəffəq olmuşdur.

AVTANDİL İSRAFİLOVUN 26 RƏQS HAVALARI

 

  • İLQAR CƏMİLOĞLU
  • Əlİ İMAMVERDİ
  • ISBN: 978-625-7687-90-4
detayliarama