SEPİYOLİTİN ÖZELLİKLERİ VE HAYVANSAL ÜRETİMDE KULLANIMI

Kil minerallerinden olan sepiyolit kendine has özellikleri itibariyle uygun sağlık koşullarının sağlanması ve yüksek verim elde edilmesi için hayvansal üretimde çeşitli amaçlarda kullanılabilecek olasılıklardan birisidir. Bu nedenle bu kitaptaülkemizde bol miktarda bulunan sepiyolitin özellikleri ile hayvansal üretimde özellikle yem katkı maddesi ve altlık olarak kullanımına ilişkin çalışmalar özetlenmiştir.

SEPİYOLİTİN ÖZELLİKLERİ VE HAYVANSAL ÜRETİMDE KULLANIMI

  • PROF. DR. SAKİNE YALÇIN
  • PROF. DR. ESİN EBRU ONBAŞILAR
  • ISBN: 978-625-7687-62-1