BASINDAKİ BİLGİLER IŞIĞINDA 12.ULUSLARARASI KADINLAR BİRLİĞİ KONGRESİ (18-26 Nisan 1935)

Dünyadaki kadın haklarındaki gelişmeler Osmanlı Devleti’ni ve daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni pekçok açıdan etkilemiştir. Dünya’daki kadın haklarındaki gelişmeleri takip eden Türk kadınları da erkeklerle eşit haklara sahip olmanın mücadelesini vermişlerdir. Osmanlı Devleti döneminde dernekler kurarak haklarını aramaya başlamışlardır. Bu derneklerden birisi de Türk Kadınlar Birliği’dir. Türk Kadınlar Birliği, Türk kadınının toplumda yer almasını sağlamaya çalışmış, erkeklerle eşit hakları elde etmek için uğraşmıştır.