İKLİM MÜLTECİLERİ

İnsanların dünya sahnesine çıkışından bu yana çeşitli neden ve adlar altında gerçekleşen göç hareketleri, son zamanlarda küresel ısınma ve iklim değişikliği ile sıkça ilişkilendirilir olmuştur. Bunda özellikle Sanayi Devrimi sonrası artan insan aktivitelerinin payı oldukça fazladır. Çünkü 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artan antropojenik faaliyetler, insanların doğal kaynaklar üzerinde baskı kurmasına ve çevrenin milyonlarca yıldır süregelen doğal döngüsünün telafi edilemeyecek şekilde bozulmasına sebep olmuştur. Ekolojik ayak izinin böylesine derinleştiği son dönemlerde, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin potansiyel etkilerinin yaşanma sıklığında da artışlar gözlemlenmiştir. Sözkonusu etkilerin sebep olduğu çevresel felaketlerler, insanların günlük pratiklerini zorlaştırarak onları alternatif yaşam alanları bulmaya gayreti içerisine sokmuştur.