BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM TEMELLİ ÇEVRİMİÇİ KARAR VERME BECERİSİ PSİKO- EĞİTİM PROGRAMI

ızlı değişen ve gelişen dünyada bireylerin doğru kararlar almaları oldukça önemli bir hale gelmektedir. Özellikle ergenlik dönemi ve yetişkinlik döneminin başlangıcında bireylerin yaşamları ile ilgili kritik kararlar almaları gerekmektedir. Bu süreçte alınan doğru kararların yaşamın geri kalanını belirlediği görülmektedir. Bu doğrultuda ortaöğretim ve yükseköğretim de eğitimlerini sürdüren öğrencilere yönelik, karar verme süreçleri ve nasıl doğru karar alınabileceğine yönelik gerekli müdahalelerin yapılması elzem hale gelmektedir. Özellikle bu kurumlarda görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere bu konuda büyük görevler düşmektedir. Günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, toplumsal değişimlerin yarattığı problemlerden dolayı gelişim süreçlerinde birçok engelle karşılaşan ve sosyal, duygusal problemler yaşayan genç bireylere danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu durumda da psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde önleyici ve gelişimsel yaklaşımların gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Önleyici ve gelişimsel yaklaşımlar, en büyük etkiyi okul dönemlerindeki bireyler üzerinde göstermektedir. Bu bireylerinde yaşadıkları sıkıntıların temelinde aldıkları yanlış kararlar yer almaktadır. Bu açıdan bireylerin doğru kararlar almalarının da yaşamlarında büyük problemeler ile karşılaşmalarını azaltacağı düşünülmektedir.