KONTEYNER LİMANLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Bu çalışmada, farklı boyutlar odak alınarak işletmelerde uygulanabilecek performans değerlendirme yöntemleri incelenmiş; örnek bir konteyner terminali olarak Antalya Limanının performansı fiziksel açıdan değerlendirilmiştir. Limanın değerlendirilmesinde, performans değerlendirme yöntemlerinden “hedeflere göre değerlendirme” ile çok kriterli karar verme yöntemlerinden “analitik hiyerarşi prosesi” birlikte kullanılmıştır.