TIP BİLİMLERİNDE TEMEL KONU VE HASTALIKLARA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

İnsanlığın, toplumların ve medeniyetlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, ilime ve bilime verdikleri değer ile sağlanabilir. Tüm zamanların en iyi fizikçilerinden kabul edilen Albert Einstein’ın da sözlerinde vurguladığı gibi; “Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.” Bilime olan inanç vebağlılıkları ile yola çıkmış olan değerli akademisyenlerimizle birlikte gerçek bilginin yayılmasına katkı sağlamak amacıyla bu eseri hazırladık. Tıbbi bilimlerin farklı alanlarında uzmanlaşmış yazarlarımızın kendi alanlarına özgü bilgi, birikim ve tecrübeleri ile kaleme aldıkları bölümler bu kitap içerisinde özenle bir araya getirilmiştir.