BİTKİLERDE ABİYOTİK VE BİYOTİK STRES YÖNETİMİ

Canlılar her ne kadar yaşamlarına uygun ekosistem içerisinde bulunsalar da bazen bulundukları çevre içerisinde istenmeyen zor şartlar altında kalabilmektedirler. Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altında alan küresel ısınma ve iklim değişikliği buzulların erimesine, kuraklık, sel, heyelan gibi birçok felaketlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu tür olumsuzluklar sonucu meydana gelen mikroorganizma ve hayvan zararları, tuzluluk, ışık, kuraklık, çevre kirliliği gibi biyotik ve abiyotik stresler dünya üzerinde yaşayan canlı varlıkları olumsuz etkileyerek ekosistemin dengesini bozmaktadır. Tarımsal açıdan değerlendirildiğinde bitkiler çimlenme, büyüme, gelişme ve olgunlaşma evreleri olan yaşamları boyunca bu tür stres faktörleri ile karşı karşıya kalarak ciddi anlamda fizyolojik aktivitelerini etkileyerek ürün kalitesi ve verim düşüklüğüne neden olmaktadır. Bitkilerin gelişim sürecinde varlıklarının devamlılığı için iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelebilecek birden fazla çevresel stres faktörlerine karşı tepkilerinin iyi bilinmesigerekmektedir. Bu yüzden doğada bulunan bitkilerin strese karşı toleranslı olabilmesi için yaşam alanlarında karşılaşmış oldukları stres faktörlerinin aydınlatılması oldukça önemlidir.