MARKA AKTİVİZMİ KAVRAMI: SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada markaların sadece ürün ve hizmet odaklı olmadığını, birey ve toplum hayatına dokunan etkileşimlerinde yaşandığı bir süreci göstermektedir. Çalışma markaların toplum için ne kadar hassas olduğunu gösteren aktivist yaklaşımları ele almıştır. C. Sarkar ve P. Kotler’in oluşturmuş olduğu “Brand activism” kavramının markalarda kullanım yoğunluğu gösterilmiş olunup, toplamda 5.176 İnstagram gönderisi tek tek incelenmiş, 842 paylaşımın marka aktivizmiyle ilintili olduğu görülmüştür. Bu kitap Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalında, danışmanlığını Doç. Dr. M. Erhan SUMMAK’ın yürütmüş olduğu, Eylül 2021 tarihli “Marka Aktivizmi ve Markaların Sosyal Medya Paylaşımları Üzerine Bir Araştırma” isimli yüksek lisans tezi çalışmasından üretilmiştir.