BİYOLOJİ ALANINDA TEORİK VE UYGULAMALI AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Biyoloji bilimi üzerinde yaşadığımız dünyayı tüm canlı ve cansız sistemle birlikte bir bütün olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Bilimde meydana gelen ilerlemeler sonucunda biyoloji bilimi bugün tıp, tarım, kimya, biyoteknoloji, mühendislik vb. birçok alanla işbirliği halinde bulunan multidisipliner bir alan haline de gelmiştir.