YENİ ARAŞTIRMALARLA EĞİTİME FARKLI BAKIŞ

Bilim ve teknoloji alanında mühim gelişmeler yaşanmaktadır. Bu durum tüm kurumlar üzerinde etkili olmaktadır. Toplumların devamı ve bireylerin toplumsal yaşama entegre olmasında rolü olan eğitim de ilgili gelişmelerden etkilenmektedir. Dünya ülkeleri ise yaşanan gelişmelere bağlı olarak eğitim anlayışlarını ve sistemlerini düzenlemektedir. Bu düzenlemeler günümüzde olduğu gibi gelecekte de olacaktır. Çünkü eğitim, canlı ve dinamik bir yapıya sahiptir. Eğitim alanında yaşanan gelişmelerin takipedilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması ise birey ve toplum bağlamında önemlidir. Bu doğrultuda yöneticiler ve politika yapıcılar birtakım çalışmalarda bulunmaktadır. İlgili çalışmalar eğitimin temel aktörleri olan öğrenenlerin ve öğretenlerin ihtiyaçlarına yöneliktir. Bu ihtiyaçların belirlenmesinde eğitimciler rehberdir. Eğitimciler, eğitim dünyasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek geleceğin yetişkinlerinin yeni durumlar karşısında donanımlı olarak yetiştirilmesine katkı sağlar. “Yeni Araştırmalarla Eğitime Farklı Bakış” öğretme ve öğrenme sürecine ilişkin yeni fikirler sunan bir kitap çalışmasıdır. Eğitim sürecinde istenilen başarının yakalanmasına katkı sağlamak isteyen eğitimciler araştırmalarını “Yeni Araştırmalarla Eğitime Farklı Bakış” adlı kitap çalışmasında birleştirmişlerdir.