TEMEL TIP BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

Bilim dünyası ve özellikle tıp bilimi her geçen gün gelişmekte ve güncellenmektedir. Güncel literatür bilgileri ışığında bilim dallarının birbirleriyle yakından, direk ve dolaylı ilişkileri nedeniyle multidisiplinler yaklaşımların bilimsel önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.Dünyada çeşitli bilim merkezleri multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulamak ve desteklemek amacıyla programlar oluşturmaya ve rutinler yayınlanarak farkındalık oluşturulmaya başlamıştır.